Depresję można wyleczyć

depresje_mozna_wyleczyc

Prawie 1,5 mln ludzi w Polsce cierpi na zaburzenia depresyjne. WHO wyróżnia trzy podstawowe objawy depresji (trzy pierwsze z listy poniżej) oraz siedem dodatkowych:

1.obniżony nastrój, czyli depresja jako objaw,
2. brak radości, czyli anhedonia,
3. brak energii, czyli anergia,
4. negatywna własna ocena,
5. poczucie winy,
6. myśli i zachowania samobójcze,
7. niesprawność intelektualna,
8. zaburzenie aktywności,
9. zaburzenia snu,
10. zaburzenia apetytu i masy ciała.

Depresja staje się prawdopodobna, o ile ujawnią się równocześnie co najmniej cztery objawy z tej listy,
w tym co najmniej dwa podstawowe i będą utrzymywać nieprzerwanie przez co najmniej 2 tygodnie.
Ale to tylko kryteria pomocnicze, a ostateczną diagnozę można postawić tylko w bezpośrednim kontakcie z lekarzem.