Potrzeby rodzących

„Kluczowe kwestie w zakresie potrzeb rodzących to: indywidualne podejście; spojrzenie „jak na człowieka”, z szacunkiem; zapewnienie intymności i bezpieczeństwa dziecku oraz rodzącej; wsparcie osoby towarzyszącej; zapewnienie swobody poruszania się; nie używanie siły i otwartość na dialog. Oczekiwanie spersonalizowanej opieki wyrażane jest na wiele sposobów i wiąże się z obawą bycia niezauważonym, niedostatecznie zadbanym, pominiętym, nie poinformowanym.”

To fragment raportu sporządzonego w oparciu o opinie kilku tysięcy kobiet rodzących w publicznych placówka służby zdrowia przez Fundację Rodzić po Ludzku. Jak wynika z jego treści nie zawsze kobieta rodząca i dziecko są najważniejszymi osobami w tym procesie.

Cały raport można przeczytać tutaj.