Rekolekcje z zajęciami terapeutycznymi 25-30 lipca 2017


Rekolekcje z zajęciami terapeutycznymi dla osób z trudnościami w sferze emocjonalnej.

25 – 29 lipca 2017, Skrzatusz k. Piły

Rekolekcje z grupowymi zajęciami terapeutycznymi.

Zapraszamy osoby z trudnościami w sferze emocjonalnej (nerwice, lęki, depresje itp). Oprócz klasycznych zajęć rekolekcyjnych (Eucharystie, katechezy, modlitwy) odbywać się będą grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychoterapeutów Monikę Jędrzejewską i Artura Piskałę. Opiekę duszpasterską sprawować będzie o. Maciej Biskup OP

Rozpoczynamy we wtorek 25 lipca kolacją o godzinie 18.00, kończymy w sobotę 29 lipca obiadem.

MIEJSCE:

Dom pielgrzyma Sanktuarium MB w Skrzatuszu k. Piły

http://skrzatusz.intrux.pl/

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, łazienki na korytarzach.

KOSZT ( obejmuje: rekolekcje, terapię, nocleg, wyżywienie): 530 zł

ZABIERAMY: notatniki, Pismo Św. , wygodny strój i karimatę do zajęć ruchowych

ZGŁOSZENIA: wyłącznie telefonicznie (606 793 527 lub 692 359 179), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00. Jeżeli nie odbieramy telefonów, to zawsze oddzwaniamy.

UWAGA: dopiero po kwalifikacji na drodze telefonicznej osoby, które uzyskały potwierdzenie, że mogą przyjechać, proszone są o wysłanie zgłoszenia mailem na adres:pracownia@terapiaszczecin.pl (podając swoje imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz miejscowość zamieszkania) i o przelanie zaliczki w kwocie 100 zł na konto:
21 1140 2017 0000 4302 1174 5371 z dopiskiem „Rekolekcje z terapią” oraz imieniem i nazwiskiem osoby zgłoszonej. Zaliczek nie zwracamy, chyba, że znajdzie się osoba na zwolnione miejsce.

Pozostała kwota 430 zł płatna na miejscu po przyjeździe.

Jeśli kwota uczestnictwa jest dla Ciebie za wysoka, w prostocie powiedz nam o tym – rozłożymy opłatę na raty lub w ogóle zmniejszymy, finanse nie powinny być przeszkodą do wzięcia udziału w rekolekcjach.

O prowadzących

Monika Jędrzejewska – Od wielu lat zajmuję się pracą z rodzinami, cieszę się także bogactwem relacji w mojej rodzinie. Zainteresowanie psychoterapią zrodziło się właśnie na kanwie tych doświadczeń i pragnienia niesienia pomocy innym w budowaniu dobrych relacji wokół siebie. Jestem absolwentką Studium Medycznego w Szczecinie (kierunek pielęgniarstwo), ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Pomoc Psychologiczna i Doradztwo Psychospołeczne na tej samej uczelni. W roku 2011 ukończyłam studia podyplomowe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku Edukacja w Opiece Okołoporodowej. Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Systemowej prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. W roku 2015 ukończyłam kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (CHTI). W roku 2016 rozpoczęłam Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia” przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ciągle pracuję nad własnym rozwojem uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i kursach. W pracy terapeutycznej na każdego człowieka patrzę w sposób całościowy, w swoim życiu i pracy kieruję się etyką chrześcijańską. Jestem psychoterapeutką superwizowaną. / www.terapiaszczecin.pl / . Członek rodziny duchowej Przyjaciół Miłości Miłosiernej.

Artur Piskała- ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Pomoc Psychologiczna i Doradztwo Psychospołeczne na Uniwersytecie Szczecińskim oraz kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Systemowej prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. W roku 2015 ukończyłem kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (CHTI). Psychoterapeuta superwizowany. Członek rodziny duchowej Przyjaciół Miłości Miłosiernej, koordynujący powstające w całej Polsce z jej inicjatywy grupy modlitwy kontemplacyjnej, mąż Iwony i ojciec trójki dzieci.

o.Maciej Biskup OP – Dominikanin, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Po studiach magisterskich w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym
i doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM
był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów oraz redaktorem naczelnym oficyny „W drodze”. Wykładowca Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie. Od 2013 r. przeor klasztoru i proboszcz parafii św. Dominika w Szczecinie. Publikował na łamach „W drodze”, „Więzi”, „Listu” i „Biblii”. Autor książki Ocalić w sercu (2009).

Jezus wzruszył się głęboko 2017