FORMY PRACY

  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia par,
  • psychoterapia rodzinna,
  • psychoterapia grupowa (grupy do 8 osób),
  • praca wglądowa polegającą na poznaniu siebie,
  • konsultacje, poradnictwo, coaching,
  • towarzyszenie duchowe,
  • psychoterapia on-line.