Uzależnienie prowadzi do destrukcji

uzaleznienie_prowadzi_do_destrukcji

Każde uzależnienie prowadzi do koncentracji życia osoby uzależnionej wokół czynnika uzależniającego. Konsekwencją są zaniedbania różnych obszarów życia: w sferze emocjonalnej, duchowej, społecznej, intelektualnej i fizycznej. Niezależnie od tego, czy czynnikiem uzależniającym jest jakaś substancja czy też czynność, wiąże się to z zaburzeniami w sferze psychicznej. Powoduje zmianę zachowań osoby uzależnionej, prowadzi do zaburzeń w sferze fizycznej i zaburzeń myślenia.
Prowadzi ku destrukcji.

A jak działa mechanizm uzależnienia? Zobacz film