Warsztaty: „Jak mądrze kochać i wychowywać” – 9.04.2015 godz. 18.00

10407511_810858495653959_340529693662006641_n
Wychowywanie dziecka to jedna z najcięższych prac. Wymaga miłości, czasu, cierpliwości i umiejętności. Gdy zostajemy rodzicami, najczęściej roztaczamy plany świetlanej przyszłości z pasmem sukcesów wychowawczych. Dobrze jest patrzeć z nadzieją w przyszłość. Warto jednak tę nadzieję poprzeć umiejętnościami wychowawczymi. Część z nich wynosimy z domu rodzinnego, część zdobywamy w trakcie nauki i zbierania życiowych doświadczeń. Może warto im się przyjrzeć w świetle, uświadomić sobie, czego warto się wystrzegać i uzupełnić swoje umiejętności, by być dla swojego dziecka po prostu „wystarczająco dobrym” rodzicem.
Pierwsze lata życia mają decydujący wpływ na ukształtowanie się osobowości dziecka. To, co od rodziców otrzyma w tym czasie, będzie promieniowało na całe jego życie. Warto dołożyć starań, by mieć bardziej szczęśliwe dziecko i być bardziej szczęśliwym rodzicem.

Cele warsztatów to między innymi:

  • nauczenie technik komunikacji,
  • zapobieganie manipulacji rodziców dzieckiem, dziecka rodzicami,
  • nauka stawiania granic,
  • wzmacnianie wzajemnego szacunku między rodzicami i dziećmi,
  • uwalnianie od napięć i trudnych emocji w relacjach,
  • usamodzielnienie dziecka,
  • nauczenie nazywania i wyrażania emocji w sposób nienaruszający więzi rodzinnej,
  • popełnianie mniej błędów i unikanie niektórych,
  • mniejsze lub brak trudności w okresie dojrzewania.